Proiectare

Proiectare în domeniile infrastructură de transport urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz, vehicule rutiere), infrastructură de drum, construcții civile, infrastructură edilitară, toate tipurile de rețele, lucrări de artă (tunele, pasaje, poduri, podețe, pasarele) cu referire la toate etapele de proiectare, pornind de la Studiul de Prefezabilitate, continuând cu Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic de execuție, Asistență tehnică, Verificare de proiect, Expertize tehnice etc.

Această expertiză este susținută prin Agremente / Autorizații / Standardizări tehnice de specialitate emise de AFER, ANRE, Autoritatea de Cadastru, Autoritatea Aeronautică Română, Ministerul de Interne, Ministerul Mediului, CERTIND etc.

Asistență tehnică & Supervizare lucrări

Supervizarea execuției lucrărilor prin Diriginți de șantier ce acoperă o plajă extinsă de domenii, pornind de la Construcţii civile, industriale şi agricole, Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală, continuând cu Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu, Căi ferate, metrou, tramvai, până la Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D) și toate tipurile de Reţele.

Management de proiect & Consultanță

  • Managementul administrativ, tehnic, financiar, juridic și din punct de vedere al organizării procedurilor de achiziție
  • Pregătirea elementelor importante / sensibile ale documentațiilor de atribuire, sau elaborarea integrală a acestora
  • Evaluarea ofertelor, inclusiv elaborarea propriului raport privind acest lucru
  • Asistență acordată Beneficiarului în elaborarea întrebărilor / răspunsurilor de clarificare

Laborator de analize și încercări în construcții

Realizăm investigații in situ pentru studii geotehnice (folosind instalație mecanică de foraj geotehnic Beretta T47 GEO, instalație mecanică de foraj geotehnic Comacchio – GEO-305, penetrometru dinamic greu tip Borros și mijloace de transport – autoutilitare Iveco și Renault cu remorcă) și analize pe probe prelevate în conformitate cu normele românești și europene în vigoare (edometre tip PROTISA și IMEC, etuve termoreglabile TECNOTEST și MATEST, balanta electronica PARTNER, clasa de precizie 0,01 g, aparat de forfecare directa IMEC, aparat Proctor, instalație pentru determinarea modulului de deformație liniară în teren prin încercarea cu placa, cupe Cassagrande, materiale din ceramica si sticlărie.)

Cercetare – Inovare

Reprezentând o preocupare încă de la începutul activității noastre, cercetarea și inovarea au avut un aport decisiv la implementarea pentru prima dată în România a transportului cu metroul. Domeniu de pionierat în urmă cu peste 45 de ani, s-a dovedit, și este încă și astăzi, un sector de nișă, care are nevoie în permanență de eforturile eminențelor cenușii de specialitate.

Necesitatea de a găsi soluții viabile și inovatoare pentru condițiile specifice de realizare ale metroului bucureștean a creat fundamentul pentru participarea în numeroase proiecte de cercetare.