Proiectăm Verificăm Avizăm Analizăm Supervizăm Administrăm Acordăm consultanță

Proiectăm Verificăm Avizăm Analizăm Supervizăm Administrăm Acordăm consultanță

Misiune

Prin experiența noastră proiectăm cu adevărat viitorul. Sustenabil, verde, în armonie cu dorința Clientului. Apelăm la tehnologii de ultimă generație, având grija permanentă de a menține o echipă unită și bine pregătită pentru a le utiliza pe deplin. Misiunea noastră este îndeplinită atunci când aducem mulțumire și plusvaloare Clientului.

Viziune

Imaginația debordantă, calitatea responsabilă, sârguința asiduă – cheile cu care deschidem porțile inovației și împlinirii ca menire. Ducem mai departe consecvența proiectării și a unui management pro sustenabilitate prin respectul față de echipă și față de obiectivul pe care ni-l asumăm. Siguranța viitorului exultă din tot ce abordăm și finalizăm.

Valori

Pionierat românesc susținut prin valori umane pe care încă le deținem și le prețuim – comoara noastră cea mai de preț. Transferul de know-how către noi generații cu viziune și simț tehnologic orientate înspre viitor reprezintă garanția succesului durabil al muncii noastre. Protejăm mediul înconjurător, dar și mediul de lucru al echipei noastre, asigurându-i toate resursele pentru a genera valoare în tot ce abordează.

Misiune

Prin experiența noastră proiectăm cu adevărat viitorul. Sustenabil, verde, în armonie cu dorința Clientului. Apelăm la tehnologii de ultimă generație, având grija permanentă de a menține o echipă unită și bine pregătită pentru a le utiliza pe deplin. Misiunea noastră este îndeplinită atunci când aducem mulțumire și plusvaloare Clientului.

Viziune

Imaginația debordantă, calitatea responsabilă, sârguința asiduă – cheile cu care deschidem porțile inovației și împlinirii ca menire. Ducem mai departe consecvența proiectării și a unui management pro sustenabilitate prin respectul față de echipă și față de obiectivul pe care ni-l asumăm. Siguranța viitorului exultă din tot ce abordăm și finalizăm.

Valori

Pionierat românesc susținut prin valori umane pe care încă le deținem și le prețuim – comoara noastră cea mai de preț. Transferul de know-how către noi generații cu viziune și simț tehnologic orientate înspre viitor reprezintă garanția succesului durabil al muncii noastre. Protejăm mediul înconjurător, dar și mediul de lucru al echipei noastre, asigurându-i toate resursele pentru a genera valoare în tot ce abordează.
metroul sa

Despre noi

Metroul SA este garanția calității durabile. Pregătim fiecare pas al fazelor de proiectare printr-o comunicare permanentă cu Clientul și asigurându-ne de aplicarea soluțiilor inovative specifice. Adoptăm cele mai noi tehnologii de lucru pentru a determina timpul să lucreze în folosul proiectului. Echipa de pionierat o completăm cu personal de calitate, astfel încât rezultatul muncii să aducă plusvaloare Clientului și să creeze în piață conexiuni pozitive.

Supervizăm lucrările prin diriginți de specialitate cu vastă experiență acumulată în domenii ce acoperă toate specialitățile curente, dar și multe cu caracter restrâns, devenind astfel indispensabili și atractivi multor Clienți.

Prin pleiada de contracte derulate în domenii marcante de către specialiștii noștri în consultanță și management de proiect, suntem dovada vie a succesului colaborării cu Beneficiari atât din mediul public, cât și privat.

Istoric

Pornind de la un domeniu de nișă unic în România, ne-am extins pentru a răspunde cererii pieței din domenii diverse precum construcții civile supraterane și subterane publice și private, infrastructură de drum, rețele edilitare clasice și speciale, lucrări de artă, monumente istorice și lucrări speciale.

Abordarea unor domenii neatinse până în prezent constituie o provocare pentru noi în scopul de a veni în sprijinul Clientului, urmărind atragerea de resurse umane și tehnologice de specialitate, care să formeze o adevărată echipă pentru realizarea proiectului.

Afilieri

Asociaţia Generală a Inginerilor din România - AGIR
Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri - AICPS
Asociaţia Internaţională de Tuneluri - ITA
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR
Asociaţia pentru Continua Dezvoltare a Transportului Urban şi Suburban - CODATU
Asociația pentru Mobilitate Metropolitană - AMM
Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii - ARACO
Asociaţia Română a Apei - ARA
Asociaţia Română a Inginerilor Consultanţi - ARIC
Asociaţia Română de Tuneluri - ART
Comitetul Român de Iluminat - CNRI
Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport - ITS România
Patronatul întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - PIPMMR
Societatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România - SIEAR
Uniunea Practicienilor de Protecţia Mediului din România - UPPMR

Autorizaţii și certificări

 • Agrement tehnic AFER – Infrastructură
 • Agrement tehnic AFER – Instalații
 • Autorizație AFER – furnizor feroviar
 • Atestat ANRE
 • Certificat de mediu
 • Certificat Autorizare Cadastru, Geodezie, Cartografie
 • Certificat Studii Hidrogeologice
 • Autorizație proiectare instalații stingere incendiu
 • Autorizație proiectare alarmare la incendiu
 • Autorizație desfumare
 • Licență proiectare întreținere sisteme alarmare la efracție
 • Autorizație laborator analize și încercări în construcții – gradul II
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 18001
 • ISO 27001