Management de proiect & Consultanță

Management de proiect & Consultanță

  • managementul administrativ, tehnic, financiar, juridic și din punct de vedere al organizării procedurilor de achiziție
  • pregătirea elementelor importante / sensibile ale documentațiilor de atribuire, sau elaborarea integrală a acestora
  • evaluarea ofertelor, inclusiv elaborarea propriului raport privind acest lucru
  • asitență acordată Beneficiarului în elaborarea întrebărilor / răspunsurilor de clarificare
  • analize cost beneficiu, analize de risc
  • consultanţă acordată Beneficiarului în perioada desemnării constructorilor şi furnizorilor de echipamente, utilaje şi materiale, pentru fiecare etapă, în conformitate cu legislaţia în vigoare
  • consultanţă oferită Beneficiarului în pregătirea Contractelor de servicii, bunuri și lucrări
  • asistenţă şi consultanţă tehnică oferită Beneficiarului în perioada negocierii contractelor şi în discuţiile tehnice cu instituţiile implicate, pe întreaga durată de desfăşurare a lucrărilor Proiectului