Cercetare – Inovare

Reprezentând o preocupare încă de la începutul activității noastre, cercetarea și inovarea au avut un aport decisiv la implementarea pentru prima dată în România a transportului cu metroul. Domeniu de pionierat în urmă cu peste 45 de ani, s-a dovedit, și este încă și astăzi, un sector de nișă, care are nevoie în permanență de eforturile eminențelor cenușii de specialitate.

Necesitatea de a găsi soluții viabile și inovatoare pentru condițiile specifice de realizare ale metroului bucureștean a creat fundamentul pentru participarea în numeroase proiecte de cercetare.

Domenii specifice, precum protecția la coroziune a tunelelor de metrou, urmărirea tasării construcțiilor, protecția infrastructurii la acțiunea curenților vagabonzi, reducerea perturbațiilor sonore și vibratorii în transportul cu metroul, etc., au contribuit la performanțele operaționale ale metroului și cresterea siguranței.

Domenii adiacente mobilității, precum accesibilizarea transportului public și siguranța infrastructurii rutiere, au constituit abordări în ultimii ani prin parteneriate cu universități și operatori economici tradiționali.

O pregătire continuă și experiența specialiștilor, completată de capacitatea de lucru în echipă și parteneriate internaționale reprezintă atuuri pentru participarea la proiecte cu finanțare internă și europeană.

Susţinerea cercetării pre-competitive şi competitive, încurajarea și susținerea ideilor inovatoare, precum și accesarea celor mai noi aplicații și tehnologii ocupă un loc de frunte în politica firmei.

Teme de cercetare realizate:

 1. Studiu privind efectele radiațiilor electromagnetice ale echipamentelor specifice metroului;
 2. Studiul stării de coroziune a bolțarilor din beton armat la tunelurile de metrou;
 3. Studiu și soluții privind fiabilizarea circuitelor de cale pentru metrou tip CM;
 4. Metode neconvenționale de urmărire în timp a construcțiilor subterane ale metroului;
 5. Îmbunătățirea constructivă și funcțională a lagărului crapodinei la rama electrică de metrou;
 6. Studiul infiltrației apelor în construcțiile subterane folosind modelarea cu elemente finite;
 7. Proiect pilot pentru managementul modern al transportului în comun urban în cartierul Drumul Taberei;
 8. Studiu hidrogeologic privind efectele lucrărilor de metrou în curs de execuție asupra dinamicii naturale a apelor freatice;
 9. Studiu pentru un sistem de detecţie şi alarmare rapidă a metroului în cazul unui eveniment seismic major în zona Vrancea;
 10. Siguranța la foc în transportul cu metroul;
 11. Sistem informatic pentru creșterea performanțelor de exploatare a instalațiilor electromecanice de la metrou;
 12. Studiu privind reducerea perturbațiilor sonore și vibratorii în trasportul cu metroul;
 13. Metode de determinare a izolației electrice a căii de rulare;
 14. Dezvoltarea de facilități în transportul urban cu metroul pentru persoane cu mobilitate redusă și cu dizabilități;
 15. Sistem complex de electrosecuritate şi protecţie împotriva acţiunilor distructive prin coroziune ale curenţilor de dispersie «vagabonzi» a structurilor de beton armat aferente metroului din Bucureşti