Beneficiar: Metrorex

Date tehnice:

  • Lungime traseu 4,2 km;
  • 4 statii noi de metrou; două din cele 4 stații au fost redenumite în anul 2009 în urma unor dezbateri publice (Policolor a devenit Nicolae Teclu, iar Linia de Centură a devenit Anghel Saligny);
  • 28.200 mp proiectare spatii publice și tehnice;
  • 15 escalatoare și 5 lifturi.

Obiectiv

Cele 4 stații date în folosință pentru oraș în anul 2008 au avut ca scop creșterea accesibilității urbane în ansamblul orașului (în special de la est spre centrul acestuia) și promovarea unui mijloc de transport nepoluant de mare capacitate (facilitând accesul în oraș din zona Auutostrăzii Soarelui). Cele 4 stații sunt: Nicolae Grigorescu 2, 1 Decembrie 1918, Nicolae Teclu, Anghel Saligny.

Stația N. Grigorescu 2: Este o stație de corspondență ce completează stația Niolae Grigorescu 1 (existentă) și asigură transferul călătorilor între Mag.1 și Mag 3 la nivelul peronului sprtației N. Grigorescu 2.

Stația este compusă dintr-un acces nou, un pasaj pietonal și un peron lateral. Pasajul pietonal leagă un acces existent al stațiel de metrou N. Grigorescu 1 cu stația Nicolae Grigorecu 2 (cu vestibulul nou și cu un acces nou prevăzut).
Elemente deosebite în arhitectura acestei stații de metrou: rezolvarea vestibulului în supantă față de nivelul peronului.

Stația 1 Decembrie 1918: Este prevăzută cu 4 accesuri și 2 pasaje pietonale care asigură intrarea publicului călător în stația de metrou; conformarea de ansamblu este compusa din cele două pasaje pietonale pe capetele stației, două vestibule laterale și un peron central.

Stația Nicolae Teclu: Este prevăzută cu 3 accesuri și 1 pasaj pietonal pe capătul dinspre oraș; conformarea de ansamblu este compusa din pasajul pietonal, două vestibule laterale și un peron central.

Stația Anghel Saligny: Este o stație de capăt de magistrală și este prevăzută cu 2 accesuri și 1 pasaj pietonal pe capătul dinspre oraș; conformarea de ansamblu este compusa din pasajul pietonal, un vestibul lateral și un peron central.