Beneficiar: Primaria Sector 3
Etape: S.F. | P.Th | D.E.
Anul: 2020
Date tehnice:

  • 2 pasaje rutiere si 1 pasaj pietonal;
  • Lungime Pasaj Rutier Baba Novac = 579 m;
  • Lungime Pasaj Rutier Calea Vitan = 443 m;
  • 4 Accesuri Pietonale (2 la refugiile de tramvai);
  • 3 Lifturi;
  • 20.437,00 mp Proiectare Pasaje Rutiere si Pietonal.

Obiectiv

Obiectivul de investiţii este destinat fluidizării traficului rutier în intersecțiile dintre Şoseaua Mihai Bravu cu Calea Dudești-Bd-ul Camil Ressu si Calea Vitan și descongestionării traficului rutier cu precădere pe relația Calea Dudești – Bd-ul Camil Ressu și Calea Vitan.