CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL

societatii comerciale 

Metroul S.A.

Convoaca in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si al art. 25 si urm. din Actul constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 26.05.2023, ora 16:00 la sediul societatii.

Pentru accesarea documentelor este nevoie de utilizarea parolei de acces care se afla la secretariatul societatii.

Accesare pagina AGA

Telefon: +40 37 215 5102