Structură de rezistență, drumuri și rețele edilitare

Structuri

image003Dincolo de eleganța sau funcționalitatea unei construcții, ceea ce face diferența în timp este conformarea structurală a acesteia. Credem în lucrul făcut cu pasiune, responsabilitate, cu atenție la detalii, iar proiectele noastre complexe iau în considerare fiecare aspect funcțional, tehnic și economic pentru a livra soluții complete și durabile optimizate structurii de rezistență.

Colaborăm cu arhitecții și constructorii pentru a elabora soluții fiabile pentru proiecte de toate tipurile, dimensiunile și nivelurile de complexitate. Combinăm experiența, gândirea strategică și creativitatea echipei noastre cu programe de ultimă generație, pentru a optimiza procesul de proiectare. Căutăm în mod constant să găsim cel mai bun echilibru între cerințele privind forma, funcționalitatea, durabilitatea, termenele și bugetul alocat.

Pentru a ne asigura că structura corespunde pe deplin cerințelor de siguranță și stabilitate, identificăm și calculăm sarcinile statice și dinamice care acționează asupra construcției iar în final, analizând în profunzime fiecare detaliu, stabilim formele și dimensiunile elementelor ce compun structura de rezistență.

De asemenea, elaborăm în detaliu (pe etape, faze, operațiuni) planurile tehnologice pentru realizarea structurii de rezistență, calculăm timpul necesar execuției și realizăm graficele de execuție și montaj.

 


Realizăm proiecte de structură de rezistență pentru construcții subterane și supraterane (metrou, pasaje rutiere, pietonale, parcaje, construcții civile, industriale sau socio-administrative), expertize clădiri, analiză structurală, monitorizarea lucrărilor proiectate, aflate în execuție.

Nu în ultimul rând, un alt obiectiv important în elaborarea proiectelor noastre este protecţia mediului înconjurător atât pe parcursul execuţiei lucrărilor, cât şi al exploatării construcţiilor şi asigurarea unei mentenanţe facile şi necostisitoare a structurilor de rezistenţă proiectate.

În cei peste 40 ani de experiență, Metroul SA a adunat un portofoliu impresionant de lucrări, care stă mărturie capacității manageriale și tehnice pentru derularea proiectelor din domenii diverse.


Rețele edilitare

retele edilitareRețelele edilitare joacă un rol strategic pentru civilizația umană, indispensabil în dezvoltarea economică și socială, indiferent că este vorba despre rețele de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, termoficare, energie electrică, rețele de telecomunicații, net city şi iluminat public.

În contextul nevoii accentuate de infrastructură durabilă și modernă, oferim soluții integrate în care elementele-cheie sunt atenția la detalii, optimizarea proceselor și grija pentru mediul urban.

Obiectul activității noastre constă în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru toate fazele de proiectare – Studii de Prefezabilitate şi de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţii de licitaţie – pentru extinderi şi/sau înlocuiri sisteme de reţele de alimentare cu apă şi de canalizare precum și întocmirea planurilor de precoordonare şi coordonare rețele edilitare pentru eliberarea amplasamentelor în vederea execuției construcțiilor subterane și supraterane.

Avem un colectiv tânăr și entuziast, alcătuit din specialiști cu experienţă în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, stații de tratare, stații de epurare ape uzate și stații de pompare, care dispun de toate cunoştinţele de construcţii şi legislaţie, necesare suprinderii tuturor detaliilor de proiect.

retele-edilitare2Ne punem amprenta în proiecte de amploare, la un nivel tehnic și calitativ înalt, cum ar fi:

proiectare rețele de alimentare cu apă și canalizare

proiectare stații de tratare

proiectare stații de epurare a apelor uzate

proiectare stații de pompare apă potabilă

reabilitare şi modernizare rețele de distribuție pentru apă și canalizare

devieri rețele edilitare pentru eliberarea de amplasamente în vederea execuției construcțiilor subterane și supraterane

elaborare documentații tehnice pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor aferente și a autorizației de construire

elaborare documentații tehnice pentru licitaţii

elaborare documentații tehnice pentru implementarea sistemelor de apă și canalizare

asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor.

Toate activitățile de proiectare sunt elaborate cu cele mai noi programe software (AutoCAD Civil 3D, Hydra și Canalis) pentru asigurarea unui termen cât mai mic la o calitate superioară.

Colectivul care participă la realizarea proiectelor este adaptat cerințelor pentru fiecare proiect în parte.

Organizarea și gândirea proiectelor pe care le realizăm sunt făcute astfel încât rezultatul final să îndeplinească cele mai înalte cerințe și standarde atât în ceea ce privește conținutul, cât și prezentarea proiectului.

Proiectare infrastructură de transport

Infrastructura de transport reprezintă o componentă vitală a vieții moderne, asigurând funcționarea eficientă a activităților economice și sociale.
Printr-o abordare multidisciplinară și performantă, elaborăm proiecte de investiții în infrastructura de transport, acoperind o gamă largă de tipuri de proiecte de infrastructură și servicii de management de proiect:

infrastructură rutieră (reabilitare, modernizare, construcție pentru proiecte de drumuri urbane, sistematizare verticală)

parcări și pasaje subterane și supraterane

infrastructură de transport urban pe șine (metrou, metrou ușor, tramvai)

planuri de reglementare a circulației rutiere urbane (inclusiv în perioada execuției lucrărilor de infrastructură)

proiectarea geometriei traseului (secțiuni longitudinale și transversale) și georeferențierea lucrărilor conexe aferente proiectelor de infrastructură urbană subterane și supraterane

identificarea și simularea traiectoriei parcurse de vehicule rutiere și feroviare.