Rețele edilitare

retele edilitareRețelele edilitare joacă un rol strategic pentru civilizația umană, indispensabil în dezvoltarea economică și socială, indiferent că este vorba despre rețele de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, termoficare, energie electrică, rețele de telecomunicații, net city şi iluminat public.

În contextul nevoii accentuate de infrastructură durabilă și modernă, oferim soluții integrate în care elementele-cheie sunt atenția la detalii, optimizarea proceselor și grija pentru mediul urban.

Obiectul activității noastre constă în elaborarea documentaţiilor tehnice pentru toate fazele de proiectare – Studii de Prefezabilitate şi de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie, Documentaţii de licitaţie – pentru extinderi şi/sau înlocuiri sisteme de reţele de alimentare cu apă şi de canalizare precum și întocmirea planurilor de precoordonare şi coordonare rețele edilitare pentru eliberarea amplasamentelor în vederea execuției construcțiilor subterane și supraterane.

Avem un colectiv tânăr și entuziast, alcătuit din specialiști cu experienţă în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, stații de tratare, stații de epurare ape uzate și stații de pompare, care dispun de toate cunoştinţele de construcţii şi legislaţie, necesare suprinderii tuturor detaliilor de proiect.

retele-edilitare2Ne punem amprenta în proiecte de amploare, la un nivel tehnic și calitativ înalt, cum ar fi:

proiectare rețele de alimentare cu apă și canalizare

proiectare stații de tratare

proiectare stații de epurare a apelor uzate

proiectare stații de pompare apă potabilă

reabilitare şi modernizare rețele de distribuție pentru apă și canalizare

devieri rețele edilitare pentru eliberarea de amplasamente în vederea execuției construcțiilor subterane și supraterane

elaborare documentații tehnice pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor aferente și a autorizației de construire

elaborare documentații tehnice pentru licitaţii

elaborare documentații tehnice pentru implementarea sistemelor de apă și canalizare

asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor.

Toate activitățile de proiectare sunt elaborate cu cele mai noi programe software (AutoCAD Civil 3D, Hydra și Canalis) pentru asigurarea unui termen cât mai mic la o calitate superioară.

Colectivul care participă la realizarea proiectelor este adaptat cerințelor pentru fiecare proiect în parte.

Organizarea și gândirea proiectelor pe care le realizăm sunt făcute astfel încât rezultatul final să îndeplinească cele mai înalte cerințe și standarde atât în ceea ce privește conținutul, cât și prezentarea proiectului.