Responsabilitate

Societatea noastră are implementat şi certificat un sistem de management integrat de calitate, mediu, sănătate, securitate ocupaţională şi responsabilitate socială, în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 şi SA 8000.

Politica Managementului
Referitoare la Sistemul de Management Integrat
(calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională)

METROUL S.A., specializată în activități de proiectare și consultanță, își desfășoară activitatea cu succes de peste 40 ani. Am proiectat întreaga rețea de metrou precum și construcții civile, industriale și edilitare de mare complexitate și importanță socială.

Politica managementului de la cel mai înalt nivel al organizației noastre, referitoare la Sistemul de Management Integrat (calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională) funcțional, eficient și eficace în organizația noastră, este definită ca angajament necondiționat pentru:

creșterea satisfacției clienților noștri, oferind produse și servicii de calitate superioară, conforme cu specificațiile și prevederile contractuale;

asigurarea condițiilor de infrastructură, mediul de lucru, echipamente de monitorizare și măsurare și, după caz, echipamente individuale de lucru și protecție, necesare realizării produselor/serviciilor conform cerințelor specificate și implicite;

satisfacerea cerințelor și îmbunătățirea continuă a eficacității și eficienței Sistemului de Management Integrat;

conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile la care organizația noastră a subscris privind calitatea, aspectele de mediu și riscurile proprii OH&S;

protejarea mediului înconjurător și utilizarea rațională a resurselor naturale;

identificarea, în timpul cel mai scurt posibil, a pericolelor ce pot să apară pe linia sănătății și securității ocupaționale;

conformarea cu cerințele de responsabilitate socială, cu legile naționale și alte reglementări aplicabile; respectarea instrumentelor internaționale și interpretarea lor privind responsabilitatea socială;

dezvoltarea sentimentului de încredere atât la nivelul factorilor de decizie din cadrul organizației, cât și în rândul angajaților;

stabilirea unor metode adecvate de comunicare și consultare pentru implicarea întregului personal al organizației în menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat, inclusiv prin stimularea inițiativelor în domeniul responsabilității sociale;

analizarea periodică pentru a se asigura că politica rămâne relevantă și adecvată pentru organizația noastră;

asigurarea unui cadru adecvat pentru stabilirea și analizarea obiectivelor (calității, de mediu, OH&S și de responsabilitate socială);

comunicarea și înțelegerea politicii atât în cadrul organizației, cât și de public și părțile interesate.