Realizări

Infrastructură transport public urban


 

Proiectare

Magistrala 1 – Dristor-Pantelimon

Magistrala 2 – Berceni-Pipera

Magistrala 3 – Preciziei-Anghel Saligny

Magistrala 4 R1: Gara de Nord – Parc Bazilescu

Magistrala 4 R2: Parc Bazilescu – Străuleşti

Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon

Magistrala 6 – Gara de Nord – 1 Mai – Otopeni

Modernizarea metroului din Bucureşti

Pasajul Basarab – proiect tehnic – plan general, cale de rulare, instalaţii generale, instalaţii curenţi slabi

Parcaj Gara de Nord

Parcaj Piaţa Victoriei şi Piaţa Revoluţiei

Nod Intermodal Răzoare -pasaj rutier subteran Răzoare

Parcaje subterane: Charles de Gaulle, Edgar Quinet, Perla, Barbu Văcărescu, Universitate

Pasaj Pietonal Piaţa Romană

Colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, precum şi a altor ape de suprafaţă din Municipiul Bucureşti

Sediu Parchet Galați

Centrul Cultural Tg. Jiu

Pasaje Pietonale Tg. Jiu

Terminal Multimodal Străulești

 

Consultanță

Consultanţă pentru Pasajul Basarab

Sistem automat de taxare pentru RATB – Consultanţă

Reabilitarea Transportului Urban în Bucureşti – Consultanţă

Contorizarea vânzărilor de căldură şi apă caldă – Consultanţă

Proiectul Infrastructură Transport Urban laşi – Consultanţă

Reglementarea şi Restructurarea Transportului Public în Chişinău – Consultanţă

Reabilitare Bd. Liviu Rebreanu

Modernizare Infrastructură Rutieră Piața Sudului

Dezvoltarea capacității feroviare în Sectorul Fluvio-Maritim al Portului Constanța

Proiecte de parteneriat public-privat pentru Parcaje subterane şi supraterane în Municipiul Bucureşti

Reabilitări, consolidări, modernizări – construcţii civile, industriale, social–administrative


Proiectare

Tribunalul Bucureşti

Judecătoria Sector 2

Bucureşti Mall

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi

CN Poşta Română SA

Tribunalul Giurgiu – Judecătoria Bolintin Vale

Inspectoratul General al Poliţiei Române

Universitatea Politehnică Bucureşti

Poliţia Municipiului Bucureşti

Centrul Cultural Armean

Sistem Educaţional Bucureşti – grădiniţe, şcoli, licee

Spital “Panait Sârbu”

Caseta de ape uzate Dâmboviţa

Consultanță

Teatrul Naţional I.L. Caragiale, Bucureşti

Ansamblul de locuinţe pentru tineret “Tonitza” – Primăria Sector 4

Proiecte realizateProiecte viitoare