Parteneriat public-privat

In contextul unei crize economice care testează capacitatea bugetelor publice de a colecta suficiente resurse financiare necesare dezvoltării, aplicarea și integrarea parteneriatelor publice-private ca soluție de sprijin și dezvoltare capătă o importanță strategică esențială.

image001Parteneriatele publice-private oferă posibilitatea operatorilor economici, atât de pe plan local cât și pe plan internațional, de a colabora cu autorități locale și de stat, prin oferirea de soluții în cadrul unor proiecte cu complexitate ridicată și de a forma conexiuni între stat, comunitatea locală și investitori.

Parteneriatele publice-private combină abilitățile și resursele atât din sectorul public cât și din cel privat, prin partajarea riscurilor și a responsabilităților. Acest lucru permite guvernelor să beneficieze de expertiza sectorului privat și le permite să se concentreze în schimb asupra politicii, planificării și reglementării prin delegarea operațiunilor de zi cu zi.

Pe lângă acordarea de consultanță de specialitate cu privire la procedurile PPP din cadrul tuturor sectoarelor de activitate, conformitatea cu diverse proceduri administrative, structurarea și implementarea proiectelor, Metroul S.A. iși propune să devină un sprijin veritabil pentru administrația publică cât și pentru mediul privat în ceea ce privește managementul parteneriatelor publice-private.

image002Experiența noastră include: proiecte de reabilitare și/sau construire a infrastructurii rutiere, construire a infrastructurii de transport public și oferirea de consultanță și asistență cu privire la administrarea raporturilor juridice stabilite în cadrul întregii structuri.

Fiecare proiect cuprinde elemente juridice, financiare și de aplicabilitate specifice, elemente ce sunt analizate și evaluate în funcție de complexitate și contextul specific.

Prin practică am ajuns ca experiența, cunoașterea, capacitatea noastră, precum și înțelegerea deplină a legislației naționale și comunitare să ne permită să oferim asistență juridică, consultanță financiară, instituțională și tehnică astfel încât, împreună cu clientul nostru, să putem depăși orice obstacol care poate apărea în desfășurarea proiectului.