Management de proiect

management-de-proiectPrin management de proiect în construcții, noi înțelegem viziune și creativitate, dar și experiență, cunoștințe teoretice și practice, precum și aplicarea unui set de tehnici și proceduri specifice domeniului, pentru atingerea tuturor obiectivelor proiectului. Performanța noastră în managementul proiectelor de construcții se datorează îmbinării acestor valori.

Analizăm cu grijă fiecare proiect pentru a găsi soluțiile cele mai eficiente din punct de vedere tehnico-economic, iar traseul ideilor de la planificare la implementare este optimizat pentru a satfisface cele mai exigente cerințe.

Abordarea noastră pentru îndeplinirea serviciilor de consultanță și management de proiect în cazul proiectelor complexe pe care le ducem la bun sfârșit este astfel concepută, încât să satisfacă așteptările beneficiarului în ceea ce privește obligația de a finaliza proiectele în cadrul constrângerilor financiare și de timp, care sunt prioritare.

Bazându-ne pe nivelul tehnic ridicat al experților noștri, autorizați cu standardul ocupațional COR 241919 pentru management de proiect,  urmărim cu ocazia întocmirii Planului de Implementare a Proiectului minimizarea costului proiectului și reducerea la minim a duratelor de realizare, în condițiile asigurării unei calități înalte a lucrărilor.

Pentru managementul proiectului, utilizăm aplicații software dedicate, care să permită beneficiarului să monitorizeze și să urmărească în mod constant derularea proiectului, progresul fizic și evoluția financiară.