Instalații complexe

Instalațiile au o importanță strategică în viața diferitelor edificii, susținând activitățile umane și având un impact major asupra calității vieții.

Luând în considerare resursele și costurile existente și analizând în profunzime detaliile funcționale, tehnice, economice și ecologice, elaborăm proiecte pentru o  gamă variată de specialități într-un sistem flexibil, complex și bine structurat: instalații electrice de joasă și înaltă tensiune, electroalimentare, telemecanică energetică, instalații de filtro ventilație și climatizare, instalații sanitare, instalații mecanice (lifturi, escalatoare, porți de protecție civilă), fir aerian, atât pentru subteran cât și pentru suprateran. Toate aceste documentații sunt in conformitate cu strategia  de proiectare a societății în domeniile infrastructură de transport public urban subteran sau suprateran, infrastructură urbană subterană, construcții civile industriale și social-administrative.

Departamentul “Instalații Complexe” dispune de un personal cu o solidă pregătire profesională, experimentat și motivat de realizările obținute cât și de perspectivele existente. Suntem o echipă tânără, generatoare de idei noi, aflată în permanentă interacțiune cu noutățile din domeniu, urmărind astfel satisfacerea clienților noștri prin servicii de calitate și spirit creativ.

Prin gândire strategică și efort colectiv, proiectele pe care le elaborăm “la cheie” în pachet complet de instalații prezintă soluții eficiente și fiabile din punct de vedere tehnic și economic, aflate în concordanță cu cele mai moderne proiecte realizate pe plan internațional.

Departamentul nostru oferă un pachet integrat de servicii, începând cu consultanță și asistență tehnică în toate fazele de proiectare. Oferim soluții moderne pentru instalațiile electrice de alimentare de medie și joasă tensiune, controlul și monitorizarea prin sistemele de telemecanică energetică  SCADA-automatizare și control/comandă și BMS a instalațiilor de alimentare și distribuție de joasă tensiune.

Avem capacitatea de a răspunde rapid tuturor cerintelor clienților prin soluții fiabile calitate/preț prin alegerea traseelor optime de iluminat ambiental și industrial precum și a sistemelor și traseelor de  filtro-ventilații, frigorifice și tehnico-sanitare, oferind întotdeauna clienților soluția dorită, adaptată nevoilor acestora.

De asemenea, venim în întâmpinarea clienților existenți și a celor potențiali cu o ofertă variată în ceea ce privește soluțiile sistemelor și traseelor de instalații, cât și achiziția de echipamente. Misiunea noastră este de a prezenta fiecărui client cea mai bună soluție de achiziție de echipamente din punct de vedere al paramerilor tehnici de funcționare într-un spațiu minim de amplasare și optim poziționat.