Instalații complexe, automatizări trafic și proiectare sisteme de securitate

Instalațiile au o importanță strategică în viața diferitelor edificii, susținând activitățile umane și având un impact major asupra calității vieții.

Luând în considerare resursele și costurile existente și analizând în profunzime detaliile funcționale, tehnice, economice și ecologice, elaborăm proiecte pentru o  gamă variată de specialități într-un sistem flexibil, complex și bine structurat: instalații electrice de joasă și înaltă tensiune, electroalimentare, telemecanică energetică, instalații de filtro ventilație și climatizare, instalații sanitare, instalații mecanice (lifturi, escalatoare, porți de protecție civilă), fir aerian, atât pentru subteran cât și pentru suprateran. Toate aceste documentații sunt in conformitate cu strategia  de proiectare a societății în domeniile infrastructură de transport public urban subteran sau suprateran, infrastructură urbană subterană, construcții civile industriale și social-administrative.

Departamentul “Instalații Complexe” dispune de un personal cu o solidă pregătire profesională, experimentat și motivat de realizările obținute cât și de perspectivele existente. Suntem o echipă tânără, generatoare de idei noi, aflată în permanentă interacțiune cu noutățile din domeniu, urmărind astfel satisfacerea clienților noștri prin servicii de calitate și spirit creativ.

Prin gândire strategică și efort colectiv, proiectele pe care le elaborăm “la cheie” în pachet complet de instalații prezintă soluții eficiente și fiabile din punct de vedere tehnic și economic, aflate în concordanță cu cele mai moderne proiecte realizate pe plan internațional.

Departamentul nostru oferă un pachet integrat de servicii, începând cu consultanță și asistență tehnică în toate fazele de proiectare. Oferim soluții moderne pentru instalațiile electrice de alimentare de medie și joasă tensiune, controlul și monitorizarea prin sistemele de telemecanică energetică  SCADA-automatizare și control/comandă și BMS a instalațiilor de alimentare și distribuție de joasă tensiune.

Avem capacitatea de a răspunde rapid tuturor cerintelor clienților prin soluții fiabile calitate/preț prin alegerea traseelor optime de iluminat ambiental și industrial precum și a sistemelor și traseelor de  filtro-ventilații, frigorifice și tehnico-sanitare, oferind întotdeauna clienților soluția dorită, adaptată nevoilor acestora.

De asemenea, venim în întâmpinarea clienților existenți și a celor potențiali cu o ofertă variată în ceea ce privește soluțiile sistemelor și traseelor de instalații, cât și achiziția de echipamente. Misiunea noastră este de a prezenta fiecărui client cea mai bună soluție de achiziție de echipamente din punct de vedere al paramerilor tehnici de funcționare într-un spațiu minim de amplasare și optim poziționat.

image001Pasiunea cu care ne implicăm în proiectele pe care le derulăm, experiența și motivarea echipei de specialiști sunt doar câteva dintre atuurile care ne ajută să implementăm sisteme de calitate.

De-a lungul anilor ne-am optimizat activitatea astfel încât să oferim soluții integrate adaptate nevoilor clienților noștri: servicii de proiectare pentru toate fazele: studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, documentații tehnice pentru obținerea autorizației de construcție, proiecte tehnice și detalii de execuție, în conformitate cu toate normele și legislația în vigoare pentru o gamă variată de domenii.

I.     Infrastructură de transport public urban subteran sau suprateran

sisteme de siguranța și automatizarea traficului pentru transporturi feroviare subterane şi supraterane de tip “Distance to go” sau “CBTC”;

dispecerizarea liniilor de metrou sau cale ferată;

sisteme de informare dinamică a călătorilor;

sisteme de taxare automată şi control al accesului călătorilor;

reţele de cabluri de fibră optică;

instalaţii de telecomunicaţii radio, transmisii date/voce, TVCI, detecție de incendii și efracție;

image002II.     Infrastructură urbană subterană (parcaje, pasaje rutiere, pasaje pietonale)

sisteme de detecţie noxe, incendiu;

taxare automată;

sisteme de informare-vreme, evenimente, grad de ocupare, etc;

fibră optică, telecomunicaţii, TVCI;

III.     Construcţii civile, industriale, social-administrative

sisteme de control acces;

telecomunicaţii, fibră optică, TVCI;

sisteme de protecţie sau detecţie incendii şi efracţie;

reţele informatice;

alte sisteme de automatizări.

Documentațiile pentru aceste sisteme conțin scheme de principiu, scheme bloc, scheme de amplasament, scheme de conexiuni, memorii tehnice, caiete de sarcini, descrieri de prețuri, fișe tehnice, liste de lucrări și echipamente, jurnale de cabluri.

În domeniul Siguranței Traficului am realizat documentațiile pentru magistrala 5 și magistrala 6 de metrou din București la nivelul ultimelor sisteme de tip CBTC (Comunication Based Train Control).

În ceea ce privește Detecția Incendiilor, am realizat dotarea tuturor stațiilor de metrou din București cu sisteme de detecție prin aspirare de tip VESDA (Very Early Smoke Detection by Absorption).

Combinând metode moderne cu cele mai durabile și viabile soluții tehnice și economice, ne desfășurăm activitatea în parteneriat cu producători internaționali de sisteme de siguranța traficului, de la întocmirea proiectelor tehnice până la punerea în funcțiune.