Implementare tehnologii standard BIM

STANDARDUL BIM – SCURTĂ PREZENTARE

Standardul BIM (Building Information Modelling = Modelarea informațională a construcțiilor) reprezintă soluția identificată de către civilizația modernă, după îndelungi ani de cercetare, pentru eficientizarea lucrărilor de construcții, atât din punctul de vedere al termenelor de realizare și bugetelor alocate, cât și al reducerii emisiilor de CO2, în toate etapele ciclului de viață al acestor construcții, respectiv proiectare, documentare, construcție, exploatare și întreținere, precum și demolare.

Colaborarea între participanții la implementarea proiectelor de construcții este esențială pentru livrarea eficientă a facilităților și dezvoltarea durabilă a societății moderne. Organizațiile implicate în proiect trebuie să lucreze din ce în ce mai mult în noi medii de colaborare pentru a atinge standarde mai înalte de calitate și o reutilizare mai mare a cunoștințelor și a experienței existente.

Avantajul major al lucrului intr-un mediu de colaborare (CDE – Common Data Environment), atât în etapa de proiectare și execuție a unei construcții, cât și în etapa de exploatare și întreținerea a acesteia, este abilitatea de a comunica, reutiliza și partaja datele eficient, fără pierderi, contradicții sau interpretări greșite. În fiecare an, la nivelul întregii Uniuni Europene, sunt cheltuite resurse considerabile pentru a face corecții ale datelor utilizate care nu sunt standardizate, pentru a instrui și forma personal nou, capabil să lucreze cu ultimele tehnici agreate de creare a datelor, pentru a coordona eforturile echipelor de subcontractori și pentru a rezolva problemele legate de reproducerea datelor.

Standardul BIM stabilește metodologia de gestionare a producției, distribuției și calității informațiilor privind construcția, inclusiv cea generată de sistemele CAD, utilizând un procedeu disciplinat de colaborare și o politică de denumire specifică.

Standardul este aplicabil tuturor părților implicate în pregătirea și utilizarea informațiilor necesare proiectării, construcției, funcționării și deconstrucției, pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului și al lanțului de aprovizionare. Principiile de partajare a informațiilor și modelare comună sunt aplicabile în mod egal atât proiectelor de infrastructură,  cât și celor de construcții civile.

În spiritul cerințelor acestui standard a apărut, totodată, și un substandard, numit IFC (Industry Foundation Class), care se constituie într-un ghid pentru toți dezvoltatorii de aplicații software CAD și CAM în scopul de a realiza compatibilizarea acestora cu standardul BIM și de a sprijini implementarea lui prin eficientizarea schimbului de date ale modelului digital al construcției între diferitele aplicații software care concură la proiectarea, execuția și exploatarea acesteia.

Pe perioada exploatării unei construcții, utilizarea standardului BIM va permite planificarea și gestionarea lucrărilor de întreținere atât pentru elemente de arhitectură și de structură, cât și pentru toate instalațiile care deservesc construcția respectivă.

Procesul de testare a implementării în construcții a standardului BIM a început cu un deceniu în urmă, în Statele Unite, urmate la scurt timp de Marea Britanie și țările scandinave. Datorită rezultatelor obținute, care conduc la economii de 15-20% din bugetele investițiilor, a fost adoptat în final de aceste țări pentru toate lucrările de construcții finanțate din bani publici.

Adopția standardului BIM a continuat și în alte țări precum Franța, Germania, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Cehia, Estonia, Portugalia, Polonia, Slovacia, iar din 2017, prin colaboarea a 21 de state europene, a devenit strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene și viitoare cerință în finanțarea din bugetul comunitar a proiectelor publice de lucrări de construcții.

Conform reglementărilor privind achizițiile publice incluse în pachetul legislativ al anului 2014 din cadrul Parlamentului European, prin Directiva 2014/24/UE, Articolul 22, alineatul (4), se permite autorităților contractante utilizarea instrumentelor de modelare electronică a informațiilor de construcții (BIM).

În prezent standardul BIM s-a diversificat pe mai multe direcții (proiectarea și execuția,  exploatarea și mentenanța, respectiv securitatea construcțiilor) devenind o suită de standarde care continuă să se armonizeze și să se integreze cu alte standarde, cum ar fi ISO-TC59, CEN-TC442, sau standardul GIS (Geographic Information System).

 

POLITICA METROUL S.A PRIVIND TEHNOLOGIILE STANDARDULUI BIM

Apariția în Marea Britanie a standardului BS 1192:2007, în urmă cu mai bine de 10 ani, a atras imediat atenția managementului și a specialiștilor din METROUL S.A. asupra avantajelor majore ale standardului BIM, astfel încât compania a parcurs în această perioadă un amplu proces de restructurare a proceselor sale de proiectare prin parteneriate cu reprezentanțe ale firmelor Autodesk, Nemetschek, Graitec și Stabiplan, care au avut ca scop achiziția de licențe software compatibile cu noul standard, instruirea personalului pentru lucrul coordonat și colaborativ, precum și elaborarea procedurilor de lucru specifice acestui standard.

Prin participarea sa activă, din 2017, la Comisia Tehnică CT-335 “BIM şi sustenabilitatea mediului construit”, din cadrul Asociației de Standardizare din România, METROUL S.A. este un susținător fervent al adoptării la nivel național a standardelor europene BIM, precum și al modificărilor legislative necesare utilizării acestora în toate lucrările publice, ca o garanție a creșterii calității și durabilității lor, a reducerii emisiilor de CO2 în atmosferă, precum și a reducerii costurilor de întreținere și exploatare.

Din dorința de a crea un cadru de dialog și de dezvoltare profesională, după principiile standardului BIM, a arhitecților și inginerilor proiectanți din România, precum și pentru a reprezenta și proteja interesele profesionale ale acestora, atât la nivel național, cât și internațional, prin crearea unui cadru organizatoric, METROUL SA s-a implicat alături de alte companii în crearea în 2018 a “Asociației Profesionale a Specialiștilor în BIM – A.P.S. BIM”.

image003

Vedere tunel de metrou proiectat BIM

Vedere instalatie de ventiatie de metrou proiectata BIM

Vedere vestibul statie de metrou proiectata BIM

Statie de metrou proiectata BIM cu vedere suprafata si litologie teren