Eliberare avize de amplasament

Pentru obţinerea Avizului de amplasament eliberat de Metroul S.A. solicitat de către Administraţiile locale, Regii sau de alte Organe abilitate ale statului, Documentaţia tehnică ce trebuie depusă la sediul Metroul S.A. va cuprinde:

 

Pentru un bun imobil:

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale);

Certificat Urbanism – 1 exemplar (copie);

Pentru investiţii private

 • dovadă proprietar bun imobil (contract vânzare-cumpărare, etc.) – 1 exemplar (copie);
 • plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu coordonatele limitelor proprietăţii (de la cadastru) – 1 exemplar (copie);

Plan de situaţie semnat (Scara 1:1000, 1:500) – 2 exemplare, care trebuie să conțină

 • pentru investiții private: limita proprietății şi amplasamentul viitoarei investiții;
 • pentru investiții publice: limita proiectului şi amplasamentul viitoarei investiții.

Taxă obţinere aviz de amplasament 100 lei

 

 

Pentru PUD/PUZ:

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale)

Certificat Urbanism – 1 exemplar (copie);

Memoriu – 1 exemplar;

Plan Reglementări Urbanistice, semnat – 2 exemplare.

Taxă obţinere aviz de amplasament 200 lei

 

 

Pentru proiect faza SF:

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale)

Certificat Urbanism – 1 exemplar (copie);

Memoriu (cu informaţii privitoare la adâncimea construcţiei/reţelei edilitare) – 1 exemplar;

Plan încadrare în zonă (Scara 1:5000, 1:2000) – 1 exemplar;

Plan de situaţie semnat (Scara 1:1000, 1:500) – 2 exemplare, care trebuie să conțină:

 • Pentru investiții private: limita proprietății şi amplasamentul viitoarei investiții
 • Pentru investiții publice: limita proiectului şi amplasamentul viitoarei investiții

Taxă obţinere aviz de amplasament 200 lei

 

 

Pentru eliberare Autorizaţie de Construire (faza DTAC):

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale)

Certificat Urbanism – 1 exemplar (copie);

Pentru investiţii private:

 • dovadă proprietar bun imobil (contract vânzare-cumpărare, etc.) – 1 exemplar (copie);
 • plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu coordonatele limitelor proprietăţii (de la cadastru) – 1 exemplar (copie);

Memoriu (cu informaţii privitoare la adâncimea construcţiei/reţelei edilitare) – 1 exemplar;

Plan încadrare în zonă (Scara 1:5000, 1:2000) – 1 exemplar;

Plan de situaţie semnat (Scara 1:1000, 1:500), faza P.Th., – 2 exemplare, care trebuie să conțină:

 • Pentru investiții private: limita proprietății şi amplasamentul viitoarei investiții
 • Pentru investiții publice: limita proiectului şi amplasamentul viitoarei investiții

Plan secţiune longitudinală, faza P.Th., semnat. – 1 exemplar;

Plan secţiuni transversale faza P.Th., semnat – 1 exemplar.

 

 

Pentru informare:

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale)

Pentru investiţii private

 • dovadă proprietar bun imobil (contract vânzare-cumpărare, etc.) – 1 exemplar (copie);
 • plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu coordonatele limitelor proprietăţii (de la cadastru) – 1 exemplar (copie);

Plan de situaţie semnat (Scara 1:1000, 1:500) – 2 exemplare, care trebuie să conțină:

 • Pentru investiții private: limita proprietății şi amplasamentul viitoarei investiții
 • Pentru investiții publice: limita proiectului şi amplasamentul viitoarei investiții

Taxă obţinere aviz de amplasament 500 lei

 

 

Observaţii:

a.Date obligatorii ce trebuie conţinute de Cerere:

nume/denumire solicitant;

adresă solicitant;

nume/denumire beneficiar (dacă este cazul);

adresă beneficiar (dacă este cazul);

obiectul solicitării;

numele/denumirea persoanei fizice/juridice pe numele căruia se va emite factura;

date persoană de contact;

nume, semnătură şi ştampilă (dacă este cazul) solicitant.

b. Dacă documentaţia tehnică depusă nu respectă conţinutul cadru prezentat mai sus, documentaţia va fi returnată pentru completare.

c. Avizul de amplasament eliberat de către Metroul S.A., va fi însoţit de planul de situaţie din documentaţie, în care va fi trasată limita Zonei Minime de Siguranţă şi/sau Protecţie a metroului.

d. Excepţii de la plata taxei:

înnoirea Certificatului de Urbanism ca urmare a expirării acestuia, taxa se percepe avizului obţinut în baza primului Certificat de Urbanism;

revenire ca urmare a schimbării amplasamentului lucrărilor în baza aceluiaşi Certificat de Urbanism, taxa se percepe avizului obţinut la prima solicitare.

e. Avizul de amplasament se eliberează în termen de 30 zile calendaristice de la primirea documentației complete..

 

Pentru obţinerea Avizului de amplasament eliberat de Metroul S.A. solicitat de către Administraţiile locale, Regii sau de alte Organe abilitate ale statului, Documentaţia tehnică ce trebuie depusă la sediul Metroul S.A. va cuprinde:

Pentru un bun imobil:

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale);

Certificat Urbanism – 1 exemplar (copie);

Pentru investiţii private

 • dovadă proprietar bun imobil (contract vânzare-cumpărare, etc.) – 1 exemplar (copie);
 • plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu coordonatele limitelor proprietăţii (de la cadastru) – 1 exemplar (copie);

Plan de situaţie semnat (Scara 1:1000, 1:500) – 2 exemplare, care trebuie să conțină

 • pentru investiții private: limita proprietății şi amplasamentul viitoarei investiții;
 • pentru investiții publice: limita proiectului şi amplasamentul viitoarei investiții.

Taxă obţinere aviz de amplasament 100 lei

Pentru PUD/PUZ:

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale)

Certificat Urbanism – 1 exemplar (copie);

Memoriu – 1 exemplar;

Plan Reglementări Urbanistice, semnat – 2 exemplare.

Taxă obţinere aviz de amplasament 200 lei

Pentru proiect faza SF:

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale)

Certificat Urbanism – 1 exemplar (copie);

Memoriu (cu informaţii privitoare la adâncimea construcţiei/reţelei edilitare) – 1 exemplar;

Plan încadrare în zonă (Scara 1:5000, 1:2000) – 1 exemplar;

Plan de situaţie semnat (Scara 1:1000, 1:500) – 2 exemplare, care trebuie să conțină:

 • Pentru investiții private: limita proprietății şi amplasamentul viitoarei investiții
 • Pentru investiții publice: limita proiectului şi amplasamentul viitoarei investiții

Taxă obţinere aviz de amplasament 200 lei

Pentru eliberare Autorizaţie de Construire (faza DTAC):

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale)

Certificat Urbanism – 1 exemplar (copie);

Pentru investiţii private:

 • dovadă proprietar bun imobil (contract vânzare-cumpărare, etc.) – 1 exemplar (copie);
 • plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu coordonatele limitelor proprietăţii (de la cadastru) – 1 exemplar (copie);

Memoriu (cu informaţii privitoare la adâncimea construcţiei/reţelei edilitare) – 1 exemplar;

Plan încadrare în zonă (Scara 1:5000, 1:2000) – 1 exemplar;

Plan de situaţie semnat (Scara 1:1000, 1:500), faza P.Th., – 2 exemplare, care trebuie să conțină:

 • Pentru investiții private: limita proprietății şi amplasamentul viitoarei investiții
 • Pentru investiții publice: limita proiectului şi amplasamentul viitoarei investiții

Plan secţiune longitudinală, faza P.Th., semnat. – 1 exemplar;

Plan secţiuni transversale faza P.Th., semnat – 1 exemplar.

Pentru informare:

Cerere – 1 exemplar;

Copie buletin / Copie Certificat de Înregistrare în Registrul Comerţului (în vederea emiterii facturii fiscale)

Pentru investiţii private

 • dovadă proprietar bun imobil (contract vânzare-cumpărare, etc.) – 1 exemplar (copie);
 • plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu coordonatele limitelor proprietăţii (de la cadastru) – 1 exemplar (copie);

Plan de situaţie semnat (Scara 1:1000, 1:500) – 2 exemplare, care trebuie să conțină:

 • Pentru investiții private: limita proprietății şi amplasamentul viitoarei investiții
 • Pentru investiții publice: limita proiectului şi amplasamentul viitoarei investiții

Taxă obţinere aviz de amplasament 500 lei

Observaţii:

a.Date obligatorii ce trebuie conţinute de Cerere:

nume/denumire solicitant;

adresă solicitant;

nume/denumire beneficiar (dacă este cazul);

adresă beneficiar (dacă este cazul);

obiectul solicitării;

numele/denumirea persoanei fizice/juridice pe numele căruia se va emite factura;

date persoană de contact;

nume, semnătură şi ştampilă (dacă este cazul) solicitant.

b. Dacă documentaţia tehnică depusă nu respectă conţinutul cadru prezentat mai sus, documentaţia va fi returnată pentru completare.

c. Avizul de amplasament eliberat de către Metroul S.A., va fi însoţit de planul de situaţie din documentaţie, în care va fi trasată limita Zonei Minime de Siguranţă şi/sau Protecţie a metroului.

d. Excepţii de la plata taxei:

înnoirea Certificatului de Urbanism ca urmare a expirării acestuia, taxa se percepe avizului obţinut în baza primului Certificat de Urbanism;

revenire ca urmare a schimbării amplasamentului lucrărilor în baza aceluiaşi Certificat de Urbanism, taxa se percepe avizului obţinut la prima solicitare.

e. Avizul de amplasament se eliberează în termen de 30 zile calendaristice de la primirea documentației complete..