Domenii de activitate

 
Inginerie civilă

Inginerie geotehnică şi hidrogeologie;

Inginerie structurală şi tehnologii de execuţie;

Drumuri, căi ferate, metrou;

Lucrări de artă pentru căi de comunicaţii: poduri şi tuneluri;

Infrastructură urbană şi monitorizare;

Servicii de arhitectură.

 

 
Ingineria mediului

Managementul mediului;

Studii de impact;

Protecţie împotriva vibraţiilor şi zgomotelor.

 

 
Ingineria transporturilor

Studii de trafic;

Strategii de dezvoltare trafic urban;

Managementul transporturilor.

 

 
Inginerie mecanică si instalaţii

Instalaţii electrice, sanitare, termice, ventilaţie aferente construcţiilor;

Reţele publice subterane;

Transport persoane: lifturi şi escalatoare.

 
Inginerie civilă

Inginerie geotehnică şi hidrogeologie;

Inginerie structurală şi tehnologii de execuţie;

Drumuri, căi ferate, metrou;

Lucrări de artă pentru căi de comunicaţii: poduri şi tuneluri;

Infrastructură urbană şi monitorizare;

Servicii de arhitectură.

Ingineria mediului

Managementul mediului;

Studii de impact;

Protecţie împotriva vibraţiilor şi zgomotelor.

Ingineria transporturilor

Studii de trafic;

Strategii de dezvoltare trafic urban;

Managementul transporturilor.

Inginerie mecanică si instalaţii

Instalaţii electrice, sanitare, termice, ventilaţie aferente construcţiilor;

Reţele publice subterane;

Transport persoane: lifturi şi escalatoare.