Consultanță pentru proiecte complexe de investiții

image001Oferind o gamă completă de servicii integrate pentru proiecte complexe din sfera infrastructurii de transport public urban subteran sau suprateran, infrastructurii urbane subterane precum și a construcțiilor civile, industriale sau social-administrative, suntem consecvenți principiului nostru de a conecta oamenii și locurile și de a revitaliza spațiul urban utilizând soluții durabile și inovatoare. Pasiunea și profesionalismul cu care ne implicăm în activitățile noastre nu au ca rezultat exclusiv livrarea unor soluții de calitate clienților noștri, ci și aduc beneficii pe termen lung societății în care trăim.
Abordarea noastră pentru îndeplinirea serviciilor de consultanță în cazul proiectelor complexe pe care le ducem la bun sfârșit este astfel concepută încât să satisfacă așteptările beneficiarului în ceea ce privește obligația de a finaliza proiectele în cadrul constrângerilor financiare și de timp.

Înțelegând în profunzime natura lucrărilor, ca și resursele și capabilitățile disponibile local pentru îndeplinirea acestor lucrări în cele mai bune condiții, urmărim, prin serviciile de consultanță pe care le furnizăm, să utilizăm în mod optim experiența tehnică, materialele și alte resurse disponibile local, și să limităm asistența și resursele din străinătate la domeniile în care beneficiarul nu are suficientă experiență și know-how, ori acolo unde potențialilor antreprenori români le lipsesc echipamentele și/sau tehnologia necesară realizării lucrărilor la nivelul standardelor moderne.

image003Pentru supravegherea lucrărilor, se urmăresc procedurile FIDIC, obligatorii pentru orice lucrări majore de infrastructură cu finanțare internațională, în conformitate cu directivele Uniunii Europene în vigoare.

Furnizăm servicii de dirigenție de șantier pentru toate categoriile de importanță (A, B, C și D) pentru lucrări de construcții civile și agricole, drumuri, canalizare și alimentare cu apă, instalații complexe și sisteme de instalații.

Gestionăm cu succes proiecte de anvergură și complexitate ridicată pregătind minuțios echipa de consultanți, dotată cu instrumente și facilități moderne pentru managementul proiectului, sprijinită de experți bine motivați și cu un înalt profesionalism. Ne asigurăm accesul deplin la resursele de informații disponibile, cuprinzând normele și standardele ISO, consiliere tehnică specializată, prețuri de referință, precum și instrumente dedicate pentru planificarea, monitorizarea și urmărirea progresului proiectului. De asemenea, avem capacitatea de a elabora planuri realiste și de a urmări activitățile și costurile pentru încadrarea în constrângerile de timp și financiare.

Prin echipa de experți oferim asistenţă tehnică și consultanţă autorităţilor contractante la întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu legislația în vigoare. Asigurăm reprezentarea autorităţilor contractante în procedurile de achiziţii publice pe care acestea le efectuează, prin experți tehnici cooptați.