Geotehnică și Hidrogeologie

image003
Soluțiile structurale cele mai prietenoase în incidență cu condițiile complexe naturale specifice fiecărui amplasament, se pot concepe cel mai avantajos tehnico-economic numai în raport de veridicitatea informațiilor referitoare la aspectele geotehnice și hidrogeologice care caracterizează terenul de fundare.

Domeniul Geotehnică și Hidrogeologie reprezintă referința proiectării structurale și arhitecturale pentru orice tip de structură.

Prin diversitatea lucrărilor geotehnice proiectate la nivelul Departamentului Geotehnică și Hidrogeologie, Metroul S.A. se numără printre puținele societăți de proiectare din țară capabile să optimizeze soluțiile structurale ale construcțiilor solicitate de către beneficiari prin tema de proiectare.

Utilizarea în mod comun a amplasamentelor destinate metroului, cu structuri subterane sau supraterane aparținând unor folosințe publice sau civile, este posibilă numai prin evaluarea corectă efectuată de specialiști care beneficiază de o cazuistică bogată, dobândită de-a lungul timpului în industria construcțiilor.

Iată câteva aspecte relevante cu privire la specializarea în domeniul proiectării lucrărilor geotehnice pentru care suntem apreciați:

 Proiectarea geotehnică (inclusiv studii geotehnice si hidrogeologice complete) a peste 80 km structuri subterane (tunele circulare și rectangulare de metrou) în condiții hidrogeologice dificile, având în vedere că toate acestea sunt structuri practic imersate.

Verificarea și expertizarea Af. pentru proiecte geotehnice aferente unor structuri ce impun în mediu urban excavații cu adâncimi mai mari de 3 m, studii geotehnice și hidrogeologice.

image004 Proiectarea geotehnică a lucrărilor de îmbunătățire teren de fundare în cazul subtraversărilor unor construcții deja existente, amenajării hidrotehnice a râului Dambovița/Colentina, infrastructură drumuri și platforme.

 Proiectarea hidrogeologică a sistemelor de epuisment care au creat condițiile de execuție în uscat a structurilor subterane de metrou (stații, galerii, tuneluri).

 Proiectarea puțurilor de mare adâncime pentru alimentarea cu apă potabilă a structurilor subterane de metrou.

Proiectarea lucrărilor complexe de monitorizare pentru minimizarea efectelor lucrărilor de execuție a structurilor subterane asupra vecinătăților și în mod special asupra factorului uman.

Întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor de mediu, avizelor/autorizațiilor de gospodărire a apelor.

Întreaga proiectare geotehnică se realizează cu suport propriu în privința executării investigațiilor și testelor geotehnice in situ, precum și a determinărilor și încercărilor de laborator.