Consultanţă în Strategii şi Reorganizări

În contextul actual al necesităţii îmbunătăţirii şi adaptării cadrului organizatoric şi operaţional al instituţiilor publice centrale, locale şi al companiilor din domeniul serviciilor publice la politicile şi reglementările europene, serviciile de expertiză ale societăţii s-au adaptat şi diversificat permanent.

Metroul S.A. îndeplinește în mod curent funcția de consultant strategic pentru administrațiile locale și centrale şi pentru companii,  în domeniul transportului public, mobilităţii şi serviciilor de utilitate publică.  Experienţa, alături de o bună cunoaştere a pieţei de profil, a politicilor şi tendinţelor la nivel european şi naţional, o excelentă comunicare cu beneficiarii şi partenerii noştri în cadrul proiectelor internaţionale şi naţionale, constituie atuul echipei noastre.

Activităţile în aceste domenii de consultanţă specializată sunt diverse, dintre care enumerăm:

Strategii de dezvoltare urbană sau regională durabilă şi în domeniul mobilităţii;

Propuneri de proiecte și consultanță pe durata implementării pentru diverse instrumente și surse de finanțare (programe operaționale naționale, programe gestionate la nivelul Uniunii Europene, programe finanțate de organisme și fonduri internaționale);

Consultanţă în domeniul achiziţiilor publice;

Studii şi consultanţă pentru reorganizare instituţională şi operaţională în domeniul mobilităţii urbane şi serviciilor de utilitate publică;

Consultanţă şi proiecte de dezvoltare a capacităţii instituţionale;

image002Consultanţă în domeniul contractării serviciilor de transport public în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională şi al monitorizării contractelor de servicii publice;

Consultanţă în domeniul ajutorului de stat pentru finanţarea investiţiilor;

Planuri de afaceri în domeniul mobilităţii urbane durabile;

Studii de piaţă în domeniul mobilităţii şi studii privind gradul de satisfacţie a călătorilor;

Audituri tehnico-economice în domeniul transportului public;

Studii de benchmarking pentru servicii de utilităţi publice şi transfer de bune practici.

Avem experiență în dezvoltarea studiilor de trafic și a planurilor de mobilitate urbană în mai multe zone ale țării precum București, Iași, Reșița, Târgu Jiu și regiunea Delta Dunării.