Cercetare – inovare

cercetare-inovareActivitatea de cercetare-inovare a fost o preocupare permanentă de la începutul activității companiei, în vederea identificării aspectelor ce trebuie consolidate, precum şi a celor perfectibile.

Necesitatea de a găsi soluții viabile și inovatoare pentru condițiile specifice de realizare ale metroului bucureștean a creat fundamentul pentru participarea în numeroase proiecte de cercetare.

Domenii specifice, precum protecția la coroziune a tunelelor de metrou, urmărirea tasării construcțiilor, protecția infrastructurii la acțiunea curenților vagabonzi, reducerea perturbațiilor sonore și vibratorii în transportul cu metroul, etc., au contribuit la performanțele operaționale ale metroului și cresterea siguranței.

Domenii adiacente mobilității, precum accesibilizarea transportului public și siguranța infrastructurilor rutiere, au fost abordate în ultimii ani în parteneriate cu universități și operatori economici tradiționali.

Tradiția acestor activități, bună pregătire și experiența specialiștilor, completată de capacitatea de lucru în echipă și parteneriate internaționale sunt atuuri ce asigură companiei posibilitatea de participare în proiecte cu finanțare națională și europeană.

Susţinerea cercetării pre-competitive şi competitive, sprijinirea personalului pentru obținerea de idei inovatoare, precum și dotarea cu cele mai noi instrumente software fac parte din politica de dezvoltare a firmei.

Teme de cercetare realizate:

Studiu privind efectele radiațiilor electromagnetice ale echipamentelor specifice metroului;

Studiul stării de coroziune a bolțarilor din beton armat la tunelurile de metrou;

Studiu și soluții privind fiabilizarea circuitelor de cale pentru metrou tip cm;

Metode neconvenționale de urmărire în timp a construcțiilor subterane ale metroului;

Îmbunătățirea constructivă și funcțională a lagărului crapodinei la rama electrică de metrou;

Studiul infiltrației apelor în construcțiile subterane folosind modelarea cu elemente finite;

Proiect pilot pentru managementul modern al transportului în comun urban în cartierul Drumul Taberei;

Studiu hidrogeologic privind efectele lucrărilor de metrou în curs de execuție asupra dinamicii naturale a apelor freatice;

Studiu pentru un sistem de detecţie şi alarmare rapidă a metroului în cazul unui eveniment seismic major în zona Vrancea;

Siguranța la foc în transportul cu metroul

Sistem informatic pentru creșterea performanțelor de exploatare a instalațiilor electromecanice de la metrou;

Studiu privind reducerea perturbațiilor sonore și vibratorii în trasportul cu metroul;

Metode de determinare a izolației electrice a căii de rulare;

Dezvoltarea de facilități în transportul urban cu metroul pentru persoane cu mobilitate redusă și handicapați;

Sistem complex de electrosecuritate şi protecţie împotriva acţiunilor distructive prin coroziune ale curenţilor de dispersie «vagabonzi» a structurilor de beton armat aferente metroului din Bucureşti