Automatizări și curenți slabi

image001Pasiunea cu care ne implicăm în proiectele pe care le derulăm, experiența și motivarea echipei de specialiști sunt doar câteva dintre atuurile care ne ajută să implementăm sisteme de calitate.

De-a lungul anilor ne-am optimizat activitatea astfel încât să oferim soluții integrate adaptate nevoilor clienților noștri: servicii de proiectare pentru toate fazele: studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, documentații tehnice pentru obținerea autorizației de construcție, proiecte tehnice și detalii de execuție, în conformitate cu toate normele și legislația în vigoare pentru o gamă variată de domenii.

I.     Infrastructură de transport public urban subteran sau suprateran

sisteme de siguranța și automatizarea traficului pentru transporturi feroviare subterane şi supraterane de tip “Distance to go” sau “CBTC”;

dispecerizarea liniilor de metrou sau cale ferată;

sisteme de informare dinamică a călătorilor;

sisteme de taxare automată şi control al accesului călătorilor;

reţele de cabluri de fibră optică;

instalaţii de telecomunicaţii radio, transmisii date/voce, TVCI, detecție de incendii și efracție;

image002II.     Infrastructură urbană subterană (parcaje, pasaje rutiere, pasaje pietonale)

sisteme de detecţie noxe, incendiu;

taxare automată;

sisteme de informare-vreme, evenimente, grad de ocupare, etc;

fibră optică, telecomunicaţii, TVCI;

III.     Construcţii civile, industriale, social-administrative

sisteme de control acces;

telecomunicaţii, fibră optică, TVCI;

sisteme de protecţie sau detecţie incendii şi efracţie;

reţele informatice;

alte sisteme de automatizări.

Documentațiile pentru aceste sisteme conțin scheme de principiu, scheme bloc, scheme de amplasament, scheme de conexiuni, memorii tehnice, caiete de sarcini, descrieri de prețuri, fișe tehnice, liste de lucrări și echipamente, jurnale de cabluri.

În domeniul Siguranței Traficului am realizat documentațiile pentru magistrala 5 și magistrala 6 de metrou din București la nivelul ultimelor sisteme de tip CBTC (Comunication Based Train Control).

În ceea ce privește Detecția Incendiilor, am realizat dotarea tuturor stațiilor de metrou din București cu sisteme de detecție prin aspirare de tip VESDA (Very Early Smoke Detection by Absorption).

Combinând metode moderne cu cele mai durabile și viabile soluții tehnice și economice, ne desfășurăm activitatea în parteneriat cu producători internaționali de sisteme de siguranța traficului, de la întocmirea proiectelor tehnice până la punerea în funcțiune.